Konceptet

Sedan någon månad tillbaka har vi ett koncept på hur våra framtida webbplatser kan se ut och en idé för hur de ska fungera för besökarna. Konceptet har levererats av vår konsult Meridium och grundar sig på workshopar vi har genomfört med verksamheterna och behovsinventeringen som vi presenterat tidigare i denna blogg. Konceptet har levererats som wireframes och vi tänkte nu presentera dessa på bloggen.

Du är mer än välkommen att tänka och tycka till om om det som presenteras.

21 webbplatser men med ett gemensamt innehåll

Vi hade tidigt en idé på att ha en gemensam webbplats, lansstyrelsen.se, för de 21 länsstyrelserna istället för 21 egna. Det visade sig dock ganska tidigt att det inte skulle fungera i praktiken eftersom saker inom olika verksamheter kan vara olika i olika län. Till exempel ser inte strandskyddet likadant ut i Västra Götaland som det gör i Örebro, några av länen har vargar, andra inte.

Det skulle helt enkelt inte bli praktiskt att ha en gemensam webbplats eftersom innehåll kan variera ganska mycket på olika län.

Det vi kom fram till var istället att ha en webbplats som ändå upplevs som 21 olika. Målet är att ha så mycket gemensamt innehåll som möjligt men att varje län har möjlighet att anpassa innehållet efter förutsättningarna i länet.

Webbplatsen ska känna av vilket län besökaren befinner sig i och sedan ställa en kontrollfråga om besökaren vill besöka till exempel länsstyrelsen i Västerbottens län. Svarar besökaren nej får den istället en lista över alla andra länsstyrelser som den kan välja ifrån.

Varje län kommer även ha kvar sin specifika URL, till exempel lansstyrelsen.se/orebro eller lansstyrelsen.se/jonkoping.

Fokus på besökaren och interaktion och tjänster

De webbplatser vi har idag är väldigt spretiga och tunga på information som snarare vad vi gör än att berätta vad vi kan göra för besökaren. Fokus på de nya webbplatserna ska istället ha ett större fokus på vad besökaren vill göra vilka tjänster vi kan erbjuda och ha större interaktion med besökaren.

Ett övergripande mål är att så mycket ärendehantering som möjligt ska kunna hanteras via webbplatsen.

Responsiv webbplats

Fler och fler besökare kommer till länsstyrelsernas webbplatser genom att använda en smartphone eller surfplatta. Enligt prognosen som baseras på webbstatistik kommer vi på Länsstyrelsen i Örebro har fler mobila besökare än besökare från en dator under år 2016.

Meridium förespråkar därför att den nya webbplatsen ska vara responsive och anpassa sig efter besökarens skärmstorlek.

Från förstudiens perspektiv tycker vi att beslutet om vilken typ av anpassning till mobila enheter vi ska ha får vänta till vi börjar utveckla och ett eventuellt webbprojekt kommer igång. Det beror på att utveckling går väldigt snabbt när det gäller det mobila. Att ta ett sånt beslut nu kan innebära att tekniken är gammal eller utbytt när projektet kommer igång.

Koppling till verksamhetssystem

Idag finns det flera olika verksamhetssystem som ligger utanför och inte är integrerade med lansstyrelsen.se. Ett övergripande mål är därför att vi över tid arbetar för att knyta dessa till webbplatsen och integrera dem. Ett sätt att göra det är att utveckla API:er för systemen. Webbplatsen ska vara en kanal för utveckling av till exempel e-tjänster, GIS- och kartor och databaser.

Viktigt att arbeta med sök

Att ha ett bra sök kan ses som något grundläggande för att en webbplats ska upplevas som bra och lätt att hitta på. Därför är det viktigt att vi arbetar mer aktivt med söket på nästa webbplats genom bland annat taggning av innehåll, sökoptimering relevant innehåll med mera.

Wireframes för konceptet

Startsida

Skiss över startsida

Responsiv startsida

Skiss över responsiv startsida

Kategorisida

Skiss för kategorisida

 

Undersida

Skiss för undersida

Responsiv undersida

Skiss över en responsiv undersida

Sida för sökresultat

Skiss över sökresultatsida

 

 

Vad tycker du om konceptet och idéerna?

Det här var förmodligen det sista inlägget vi hinner med innan julledigheter och lite paus i projektet, men vi hörs igen på andra sidan året.

God jul!

/Peter

Annonser

Behovsgrupper och citat för att berätta vad besökaren vill göra

Det här är sista delen vår serie om arbetet med en behovsinventering av våra användare på webbplatsen som görs inom förstudien. I förra inlägget berättade vi mer om hur vi gjort för att få fram grundbehoven och hur vi började skapa kluster för att se vilka behovsgrupper som finns på webbplatsen. Det här var ett arbete som vi fortsatte att göra på all de behov som fanns inventerade och som jag nämnt tidigare så kom vi fram till att det fanns nio olika behovsgrupper.

Skapa personas eller målgrupper? Eller inget alls?

Nästa steg blev att diskutera om vi skulle ta arbetet så lång att vi även började ta fram målgrupper eller personas kring behovsgrupperna. Det vi kom fram till var att det inte var att arbete som skulle göras inom förstudien utan att det är något man får arbeta vidare kring inom Webbförvaltningen och arbetet med den nya effektkartan. Vi bestämde ändå att vi skulle ta fram ett citat som mer visade på vilken typ av grundbehov besökaren har och vad det är den vill göra på webbplatsen. De nio ser ut så här:

  • Behovsgrupp 1 Vill följa sitt ärende ”Jag vill veta statusen på mitt eller andra ärenden”
  • Behovsgrupp 2 Vill enkelt kunna söka bidrag, dispens, tillstånd eller göra en anmälan ”Jag vill göra en ansökan snabbt, enkelt och rätt”
  • Behovsgrupp 3 Måste ha svar på sin fråga ”Jag vill ha svar på min fråga och veta vad som gäller”
  • Behovsgrupp 4 Vill ha information om lokal miljö och natur ”Jag vill veta hur länet ser ut, hur naturen och miljön mår och  vad jag kan uppleva i det”
  • Behovsgrupp 5 Vill obehindrat kunna använda webbplatsen oavsett enhet ”Jag vill använda webbplatsen utan att uppleva hinder”
  • Behovsgrupp 6 Vill ha information om mitt beslut ”Jag vill veta vad ett beslut innebär och hur jag överklagar det”
  • Behovsgrupp 7 Vill ha en personaliserad användarupplevelse ”Jag vill uppleva att webbplatsen är till för mig”
  • Behovsgrupp 8 Vill veta mer om länet och Länsstyrelsen ”Jag vill veta om Länsstyrelsen kan lösa min uppgift”
  • Behovsgrupp 9 Vill ha nyheter ”Jag vill veta vad som händer från Länsstyrelsen”

Ta del av alla behovsgrupper och deras behov (Excell), öppnas i nytt fönster Dessa behovsgrupper har nu lagt som grund till de skisser (wireframes) som tagits fram för att beskriva konceptet. De kommer vi presentera i framtida inlägg. Vad tycker du om vår behovsinventering och behovsgrupperna? Något vi har missat eller kunde gjort annorlunda? /Peter