Förstudien är klar! Nu arbetar vi vidare.

Det har varit ett dåligt flöde här på bloggen den senaste tiden. Det innebär dock inte att vi inte har arbetat med förstudien, snarare tvärtom.

De senaste månaderna har tiden lagts på att förankra förstudien och konceptet hos informationschefer, verksamheter och beslutsfattare och skriva färdigt slutrapporten och annat material.

Och så igår skickades vår förstudierapport in till det gemensamma kansliet och vårt projekt är där med avslutat.

Förstudien har fått ett bra mottagande

Det koncept och de slutsatser vi har kommit fram till under arbetets gång har fått ett väldigt bra mottagande och positiva kommentarer. Det känns väldigt kul och viktigt för att vi ska kunna ta arbetet framåt på ett bra sätt när vi börjar arbeta med en ny webbplats.

Speciellt har den behovsinventering vi arbetade fram i höstas fått positiva reaktioner då den känns konkret och på en bra nivå.

Vad händer nu?

I slutet av april var Ewelina och presenterade resultatet av förstudien och konceptet för Länsstyrelsernas alla länsråd, som beslutar om utvecklingsmedel.

Presentationen gick väldigt bra och länsråden sa att detta var ett område som var prioriterat och att vi så snart som möjligt ska komma in med en ansökan om att få pengar för att börja arbeta med att få konceptet på plats.

Det här är ett arbete som vi planerar komma igång med så fort som möjligt nu i maj. Med andra ord finns det kanske möjlighet att denna blogg hålls levande och du kan fortsätta följa arbetet.

Så vad kom vi fram till?

Här presenterar vi det resultat vi har kommit fram till i punktform. Vill du ta del av hela rapporten och alla bilagor finns den länkad i detta blogginlägg.

Ta del av hela förstudierapporten och alla bilagor (Pdf) öppnas i nytt fönster

Vårt arbete med webb 2.0 ha resulterat i:

 • En förstudierapport med rekommendationer och förslag på fortsatt arbete
 • Rapport från Webbyrån Meridium som tagit fram konceptet
 • En klickbar prototyp som har testats på användare med bra resultat och förslag på fortsatt arbete med prototypen
 • En behovsinventering som kan kopplas till effektkartan för våra webbplatser

Alla dokument och  bilagor läggs upp i detta inlägg men detta är lite kort vad vi kommer fram till i vår rapport.

Resultat av arbetet med konceptet

 • Länsstyrelserna finns samlade på samma webbplats men en länsstyrelse alltid är
  vald genom en webbadress, lansstyrelsen.se/län eller genom ett val från
  webbplatsen.
 • Länsstyrelserna har en gemensam innehållsstruktur och utgår från gemensamt
  innehåll. Det finns möjlighet till lokala anpassningar.
 • Webbplatsen har fokus på interaktion och tjänster före ren information.
 • Vi involverar slutanvändare i arbetet med webbplatsen.
 • Webbplatsen är tillgänglig och relevant. Det innebär att den är responsiv, stabil
  och vi arbetar med sökning och taggning av innehåll för sökoptimering.
 • Projektwebbarna blir en integrerad del av webbplatserna men kan anpassas med
  olika sidhuvuden och innehåll.
 • Verksamhetssystem kopplas till webbplatsen genom API:er och webbplatsen ses
  som en huvudsaklig kanal i utvecklingen av e-tjänster, webb-diariet, GIS med
  mera.
 • Val av publiceringsverktyg ska göras efter hur lättarbetat det är för redaktörer
  och hur smidigt det är att utveckla i.
 • I arbetet med webbplatsen är användaren i fokus, utveckling sker i mindre
  portioner och det finns tid avsatt för innehållsarbete.
 • Ett kommande webbprojekt är mer ett verksamhetsprojekt än ett tekniskt
  projekt. Det kommer kräva mycket förankring.

Nyckelområden för Länsstyrelsernas webbplatser

 • Tydligare struktur och innehåll
 • Utveckla bättre e-tjänster
 • Integrera kartfunktionalitet med webbplatsen
 • Kraftfull och smart sökmotor

Aktiviteter och ställningstaganden

 • Utred och förtydliga den gemensamma webbförvaltningens ansvar och roll
  i Länsstyrelsernas övergripande webbarbete gentemot verksamheterna.
 • Förankra webbprojekt och framtida utveckling i den nationella
  organisationen.
 • Kartlägg beroenden till andra utvecklingsinsatser och förvaltningsuppdrag

Förslag på arbetssätt

 • Utveckling sker i omgångar och inte i ett stort webbprojekt
 • Låt effektkartan och personas vara grunden i arbetet.
 • Använd referens- och fokusgrupper.
 • Jobba med strukturen och innehållet tidigt
 • Genomför användningstester
 • Välj vilka saker vi ska mäta effekt mot och ta fram nollvärden

Mobilitet

 • Webbplatsen ska ha responsiv webbdesign.
 • Arbetet med webbplatsen och mobilitet utgår från ett ”Mobile first” – tänk.

Tack för oss!

Med det sagt. Tack för oss och vi hoppas bloggen återuppstår när arbetet fortsätter! 🙂

Ewelina och Peter

Annonser