Förstudien är klar! Nu arbetar vi vidare.

Det har varit ett dåligt flöde här på bloggen den senaste tiden. Det innebär dock inte att vi inte har arbetat med förstudien, snarare tvärtom.

De senaste månaderna har tiden lagts på att förankra förstudien och konceptet hos informationschefer, verksamheter och beslutsfattare och skriva färdigt slutrapporten och annat material.

Och så igår skickades vår förstudierapport in till det gemensamma kansliet och vårt projekt är där med avslutat.

Förstudien har fått ett bra mottagande

Det koncept och de slutsatser vi har kommit fram till under arbetets gång har fått ett väldigt bra mottagande och positiva kommentarer. Det känns väldigt kul och viktigt för att vi ska kunna ta arbetet framåt på ett bra sätt när vi börjar arbeta med en ny webbplats.

Speciellt har den behovsinventering vi arbetade fram i höstas fått positiva reaktioner då den känns konkret och på en bra nivå.

Vad händer nu?

I slutet av april var Ewelina och presenterade resultatet av förstudien och konceptet för Länsstyrelsernas alla länsråd, som beslutar om utvecklingsmedel.

Presentationen gick väldigt bra och länsråden sa att detta var ett område som var prioriterat och att vi så snart som möjligt ska komma in med en ansökan om att få pengar för att börja arbeta med att få konceptet på plats.

Det här är ett arbete som vi planerar komma igång med så fort som möjligt nu i maj. Med andra ord finns det kanske möjlighet att denna blogg hålls levande och du kan fortsätta följa arbetet.

Så vad kom vi fram till?

Här presenterar vi det resultat vi har kommit fram till i punktform. Vill du ta del av hela rapporten och alla bilagor finns den länkad i detta blogginlägg.

Ta del av hela förstudierapporten och alla bilagor (Pdf) öppnas i nytt fönster

Vårt arbete med webb 2.0 ha resulterat i:

 • En förstudierapport med rekommendationer och förslag på fortsatt arbete
 • Rapport från Webbyrån Meridium som tagit fram konceptet
 • En klickbar prototyp som har testats på användare med bra resultat och förslag på fortsatt arbete med prototypen
 • En behovsinventering som kan kopplas till effektkartan för våra webbplatser

Alla dokument och  bilagor läggs upp i detta inlägg men detta är lite kort vad vi kommer fram till i vår rapport.

Resultat av arbetet med konceptet

 • Länsstyrelserna finns samlade på samma webbplats men en länsstyrelse alltid är
  vald genom en webbadress, lansstyrelsen.se/län eller genom ett val från
  webbplatsen.
 • Länsstyrelserna har en gemensam innehållsstruktur och utgår från gemensamt
  innehåll. Det finns möjlighet till lokala anpassningar.
 • Webbplatsen har fokus på interaktion och tjänster före ren information.
 • Vi involverar slutanvändare i arbetet med webbplatsen.
 • Webbplatsen är tillgänglig och relevant. Det innebär att den är responsiv, stabil
  och vi arbetar med sökning och taggning av innehåll för sökoptimering.
 • Projektwebbarna blir en integrerad del av webbplatserna men kan anpassas med
  olika sidhuvuden och innehåll.
 • Verksamhetssystem kopplas till webbplatsen genom API:er och webbplatsen ses
  som en huvudsaklig kanal i utvecklingen av e-tjänster, webb-diariet, GIS med
  mera.
 • Val av publiceringsverktyg ska göras efter hur lättarbetat det är för redaktörer
  och hur smidigt det är att utveckla i.
 • I arbetet med webbplatsen är användaren i fokus, utveckling sker i mindre
  portioner och det finns tid avsatt för innehållsarbete.
 • Ett kommande webbprojekt är mer ett verksamhetsprojekt än ett tekniskt
  projekt. Det kommer kräva mycket förankring.

Nyckelområden för Länsstyrelsernas webbplatser

 • Tydligare struktur och innehåll
 • Utveckla bättre e-tjänster
 • Integrera kartfunktionalitet med webbplatsen
 • Kraftfull och smart sökmotor

Aktiviteter och ställningstaganden

 • Utred och förtydliga den gemensamma webbförvaltningens ansvar och roll
  i Länsstyrelsernas övergripande webbarbete gentemot verksamheterna.
 • Förankra webbprojekt och framtida utveckling i den nationella
  organisationen.
 • Kartlägg beroenden till andra utvecklingsinsatser och förvaltningsuppdrag

Förslag på arbetssätt

 • Utveckling sker i omgångar och inte i ett stort webbprojekt
 • Låt effektkartan och personas vara grunden i arbetet.
 • Använd referens- och fokusgrupper.
 • Jobba med strukturen och innehållet tidigt
 • Genomför användningstester
 • Välj vilka saker vi ska mäta effekt mot och ta fram nollvärden

Mobilitet

 • Webbplatsen ska ha responsiv webbdesign.
 • Arbetet med webbplatsen och mobilitet utgår från ett ”Mobile first” – tänk.

Tack för oss!

Med det sagt. Tack för oss och vi hoppas bloggen återuppstår när arbetet fortsätter! 🙂

Ewelina och Peter

Annonser

Testa vår prototyp

Då var vi igång igen på riktigt efter lite julledigt och semestrar. Projektet börjar sakta lida mot avslut och vi har ett färdigt förslag på koncept på nästa webbplats och hur vi kan ta det fortsatta arbetet vidare.

Vi har nu kommit så långt att vår konsult har arbetat fram en prototyp som under de första veckorna i januari har testats på cirka tio användare. Resultatet av användartesterna tänkte vi dela med oss av i ett framtida blogginlägg.

Hjälp oss testa prototypen och säg vad du tycker

Först vill vi ge dig möjlighet att testa prototypen. Prototypen är baserad på sexton användarfall. Utgå ifrån dem när du navigerar dig fram i prototypen och försök att lösa uppgiften. Hör gärna av dig till oss för att berätta om hur du upplevde det. Saker som kan förbättras och saker som var bra. Du kan göra det genom att kommentera på denna sida eller skicka ett mail till oss.

Kontaktuppgifter till oss i projektet

Prototypen

Testa prototypen (öppnas i nytt fönster)

Lösenord

Länsstyrelsenprototyp1

Användarfall

 1. Du besöker Länsstyrelsens webbplats då du behöver söka bidrag för
  jordbruksstöd och djurhållning. Du är på resande fot och när du går in på
  webbplatsen ger den dig förslaget att visa Länsstyrelsen Kalmar men du vill istället
  komma till Länsstyrelsen Stockholm, hur går du tillväga?
 2. När du har valt Stockholms län vill du nu söka bidrag för jordbruksstöd, hur gör
  du?
 3. Kan du även söka bidrag för djurhållning?
 4. Du vill nu veta mer om Sveriges klimatarbete. Du vet att det ska finnas en
  publikation om hur just Stockholm arbetar för en bättre miljö, hur hittar du den?
 5. Du vill även veta mer om hur det står till med Sveriges fiskenäring, hur hittar du
  det?
 6. Finns det någon du kan kontakta för mer information?
 7. När du läser om fiskenäringen blir du nyfiken om samma sak gäller för Kalmar län,
  kan du se det?
 8. Vad förväntar du dig händer om du ändrar Länsstyrelse?
 9. Du går tillbaka till startsidan för Stockholms Länsstyrelse.
  Du hittar ingen information om regler för fiske på webbplatsen. Du vet att
  Länsstyrelsen har fler webbplatser, kan du hitta dessa?
 10. Tror du att alla Länsstyrelsens andra webbplatser visas här eller är de endast
  kopplade till Stockholm?
 11. Klicka dig in på Svenska fiskeregler, hur upplever du denna webbplats? Känner du
  igen dig?
 12. Du går tillbaka till startsidan för Stockholms Länsstyrelse.
  Du vill veta mer om Sveriges skogsvatten, var hittar du det och finns det någon
  video du kan titta på?
 13. Förstår du varför sidan har ett huvud?
 14. Du skulle vilja ansöka om att hålla i en kampsportsgala och vill veta hur du ansöker
  om tillstånd för detta, hur gör du?
 15. Om du hade sökt fram information och landar på sidan för sökresultat, hittar du rätt
  information där? Vad tror du att den blå boxen betyder?
 16. Generella tankar om det vi kikat igenom? Var det något du uppfattande som bra eller
  mindre bra?

Vi är tacksamma för all återkoppling vi kan få!

/Peter

// // // <style type=”text/css”>#Header, #Wrapper, div.sheet_body_container { display: none }</style>

Konceptet

Sedan någon månad tillbaka har vi ett koncept på hur våra framtida webbplatser kan se ut och en idé för hur de ska fungera för besökarna. Konceptet har levererats av vår konsult Meridium och grundar sig på workshopar vi har genomfört med verksamheterna och behovsinventeringen som vi presenterat tidigare i denna blogg. Konceptet har levererats som wireframes och vi tänkte nu presentera dessa på bloggen.

Du är mer än välkommen att tänka och tycka till om om det som presenteras.

21 webbplatser men med ett gemensamt innehåll

Vi hade tidigt en idé på att ha en gemensam webbplats, lansstyrelsen.se, för de 21 länsstyrelserna istället för 21 egna. Det visade sig dock ganska tidigt att det inte skulle fungera i praktiken eftersom saker inom olika verksamheter kan vara olika i olika län. Till exempel ser inte strandskyddet likadant ut i Västra Götaland som det gör i Örebro, några av länen har vargar, andra inte.

Det skulle helt enkelt inte bli praktiskt att ha en gemensam webbplats eftersom innehåll kan variera ganska mycket på olika län.

Det vi kom fram till var istället att ha en webbplats som ändå upplevs som 21 olika. Målet är att ha så mycket gemensamt innehåll som möjligt men att varje län har möjlighet att anpassa innehållet efter förutsättningarna i länet.

Webbplatsen ska känna av vilket län besökaren befinner sig i och sedan ställa en kontrollfråga om besökaren vill besöka till exempel länsstyrelsen i Västerbottens län. Svarar besökaren nej får den istället en lista över alla andra länsstyrelser som den kan välja ifrån.

Varje län kommer även ha kvar sin specifika URL, till exempel lansstyrelsen.se/orebro eller lansstyrelsen.se/jonkoping.

Fokus på besökaren och interaktion och tjänster

De webbplatser vi har idag är väldigt spretiga och tunga på information som snarare vad vi gör än att berätta vad vi kan göra för besökaren. Fokus på de nya webbplatserna ska istället ha ett större fokus på vad besökaren vill göra vilka tjänster vi kan erbjuda och ha större interaktion med besökaren.

Ett övergripande mål är att så mycket ärendehantering som möjligt ska kunna hanteras via webbplatsen.

Responsiv webbplats

Fler och fler besökare kommer till länsstyrelsernas webbplatser genom att använda en smartphone eller surfplatta. Enligt prognosen som baseras på webbstatistik kommer vi på Länsstyrelsen i Örebro har fler mobila besökare än besökare från en dator under år 2016.

Meridium förespråkar därför att den nya webbplatsen ska vara responsive och anpassa sig efter besökarens skärmstorlek.

Från förstudiens perspektiv tycker vi att beslutet om vilken typ av anpassning till mobila enheter vi ska ha får vänta till vi börjar utveckla och ett eventuellt webbprojekt kommer igång. Det beror på att utveckling går väldigt snabbt när det gäller det mobila. Att ta ett sånt beslut nu kan innebära att tekniken är gammal eller utbytt när projektet kommer igång.

Koppling till verksamhetssystem

Idag finns det flera olika verksamhetssystem som ligger utanför och inte är integrerade med lansstyrelsen.se. Ett övergripande mål är därför att vi över tid arbetar för att knyta dessa till webbplatsen och integrera dem. Ett sätt att göra det är att utveckla API:er för systemen. Webbplatsen ska vara en kanal för utveckling av till exempel e-tjänster, GIS- och kartor och databaser.

Viktigt att arbeta med sök

Att ha ett bra sök kan ses som något grundläggande för att en webbplats ska upplevas som bra och lätt att hitta på. Därför är det viktigt att vi arbetar mer aktivt med söket på nästa webbplats genom bland annat taggning av innehåll, sökoptimering relevant innehåll med mera.

Wireframes för konceptet

Startsida

Skiss över startsida

Responsiv startsida

Skiss över responsiv startsida

Kategorisida

Skiss för kategorisida

 

Undersida

Skiss för undersida

Responsiv undersida

Skiss över en responsiv undersida

Sida för sökresultat

Skiss över sökresultatsida

 

 

Vad tycker du om konceptet och idéerna?

Det här var förmodligen det sista inlägget vi hinner med innan julledigheter och lite paus i projektet, men vi hörs igen på andra sidan året.

God jul!

/Peter

Workshop – en del av konceptframtagningen

Den 6 oktober träffades ett par personer från olika delar (geografisk och verksamhet) av länsstyrelserna våra konsulter från Meridium. Inbjudan till workshopen hade gått ut brett till olika nätverk och förvaltningar samt kontaktlänsråd.

Syftet med träffen var att ge konsulterna från Meridium input till det koncept som ska bli resultatet av den här förstudien.

På workshopen arbetade vi med:

 • Vilka behov och drivkrafter våra webbplatsbesökare har
 • Lösningsstruktur (gemensamma tjänster och information vs regionala webbplatser, projektwebbar, verksamhetssytem…)
 • Vad vi kan erbjuda och hur en startsida kan se ut

Inom förstudien pågår också en effektkartläggning tillsammans med webbförvaltningen och vi tittar också på arbetssätt för framtida utveckling. De olika delarna i förstudien och material som vi har tidigare från olika undersökningar kommer tillsammans vara underlag till konceptet.

Kollage från workshopen

/Ewelina