Workshop – en del av konceptframtagningen

Den 6 oktober träffades ett par personer från olika delar (geografisk och verksamhet) av länsstyrelserna våra konsulter från Meridium. Inbjudan till workshopen hade gått ut brett till olika nätverk och förvaltningar samt kontaktlänsråd.

Syftet med träffen var att ge konsulterna från Meridium input till det koncept som ska bli resultatet av den här förstudien.

På workshopen arbetade vi med:

  • Vilka behov och drivkrafter våra webbplatsbesökare har
  • Lösningsstruktur (gemensamma tjänster och information vs regionala webbplatser, projektwebbar, verksamhetssytem…)
  • Vad vi kan erbjuda och hur en startsida kan se ut

Inom förstudien pågår också en effektkartläggning tillsammans med webbförvaltningen och vi tittar också på arbetssätt för framtida utveckling. De olika delarna i förstudien och material som vi har tidigare från olika undersökningar kommer tillsammans vara underlag till konceptet.

Kollage från workshopen

/Ewelina

Annonser